کارشناسی BeCom

3 سال کارشناسی زبان انگلیسی در ارتباطات به دانش آموزان با باکالوریا یا دو سال پس از مطالعه باکالوریا در دسترس است.

رویای مطالعه ارتباطات را در یک محل معتبر مانند موناکو و به زبان انگلیسی واقعیت با برنامه SUP د میخانه BeCom، در همکاری با دانشگاه بین المللی از موناکو (ایوم) توسعه یافته می شود.

این استقرار که گروه INSEEC در سال 2010 پیوست ارائه می دهد چندین برنامه های بین المللی به طور کامل به زبان انگلیسی تدریس از جمله کارشناسی BeCom SUP د میخانه.

دانش آموزان می توانند برای این دوره به طور مستقیم در SUP د میخانه و یا سایت ایوم ثبت نام.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط Sup de Pub »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019