becom کارشناسی

عمومی

شرح برنامه

کارشناسی BeCom

3 سال کارشناسی زبان انگلیسی در ارتباطات به دانش آموزان با باکالوریا یا دو سال پس از مطالعه باکالوریا در دسترس است.

رویای مطالعه ارتباطات را در یک محل معتبر مانند موناکو و به زبان انگلیسی واقعیت با برنامه SUP د میخانه BeCom، در همکاری با دانشگاه بین المللی از موناکو (ایوم) توسعه یافته می شود.

این استقرار که گروه INSEEC در سال 2010 پیوست ارائه می دهد چندین برنامه های بین المللی به طور کامل به زبان انگلیسی تدریس از جمله کارشناسی BeCom SUP د میخانه.

دانش آموزان می توانند برای این دوره به طور مستقیم در SUP د میخانه و یا سایت ایوم ثبت نام.

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

Sup de Pub is the INSEEC Group famous school specialized in Communication, Advertising & Marketing.

Sup de Pub is the INSEEC Group famous school specialized in Communication, Advertising & Marketing. اطلاعات محدود
پاریس , لیون , بوردو , لندن , شیکاگو + 4 بیشتر کمتر