BTech در مدیریت منابع انسانی

BTech درجه طراحی شده است برای به دانشجویان مسائل استراتژیک در سازمان با تمرکز بر مدیریت پیشرفته استراتژیک، روابط صنعتی پیشرفته، مدیریت پیشرفته آموزش، پیشرفته مدیریت پرسنل، رفتار سازمانی و روش تحقیق.

پذیرش مورد نیاز

دیپلم ملی در مدیریت منابع انسانی و یا مدرک معادل در سطح NQF 6، با مدیریت منابع انسانی به عنوان یک موضوع اصلی از سوی کمیته وضعیت به طور میانگین به 65 درصد تعیین می شود.

بدون Bcom در مدیریت منابع انسانی

حرفه ای

منابع پزشکان بشر برخورد با مسائل مربوط به کارکنان در سازمان

پذیرش مورد نیاز

  • حداقل APS: 26
  • انگلیسی: 4 (50٪ +)
  • ریاضیات: 4 (50٪ +)
  • سواد ریاضی: پذیرفته نشده

نشست حداقل مورد نیاز دانشکده را برای یک برنامه خاص لزوما تضمین ورود به آن برنامه به عنوان معیارهای انتخاب خاص ممکن است استفاده شود و با توجه به محدودیت فضا.

بدون Bcom لیسانس در مدیریت منابع انسانی

طراحی برنامه و محتوای اطمینان ترکیبی از عمق نظری و کاربرد عملی پیشرفته، و همچنین به عنوان حد عالی رساندن مهارت بالا بردن عملکرد خاص.

سال اول مطالعه عمومی است در حالی که دانش آموزان در سال دوم مطالعه خود می توانید در یکی از زمینه های زیر مطالعه تخصص: مدیریت منابع انسانی، روابط استخدام و یا توسعه منابع انسانی.

پذیرش مورد نیاز

یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن یک مدرک تحصیلی بدون Bcom در سطح NQF 6 یا NQF سطح 7 با روانشناسی صنعتی و یا مدیریت منابع انسانی به عنوان ماژول عمده ای بر NQF سطح 6 یا سطح NQF 7 باشد. یک ماژول در تکنیک های تحلیلی و یا روش های آماری در NQF سطح 6 یا NQF سطح 7 به شدت توصیه می شود. دسترسی به سواد اینترنت و کامپیوتر اجباری است. میانگین آن 65٪ اجازه خواهد داد که یک دانش آموز بالقوه برای دوره افتخارات اعمال می شود.

مدت زمان برنامه

پاره وقت: 2 سال

جزئیات تماس

نام: خانم N MOODLEY / تلفن: 27 (0) 11 559 2159 / پست الکترونیک: nmoodley@uj.ac.za

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 135 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
2 - 3 
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020