ماژول برای برنامه BTech بهداشت محیط روش تحقیق IV، بهداشت حرفه ای و ایمنی IV، محیط زیست مدیریت مواد زائد IV و مدیریت تمرین IV را تشکیل می دهند.

پذیرش مورد نیاز

  • دیپلم ملی بهداشت محیط و لیاقت علمی.
  • حداقل 60٪ در برنامه NDip مورد نیاز است.

جزئیات تماس

نام: خانم مارتا Chadyiwa
تلفن: 011 559 6239 / پست الکترونیک: mchadyiwa@uj.ac.za

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 135 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

این دوره واقع در پردیس
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت