لیسانس در عکاسی و فرهنگ بصری

IADE

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس در عکاسی و فرهنگ بصری

IADE

licenciatura-fotografia101

این درجه ترویج می کند، از یک طرف، آموزش در زمینه های فنی ترقی در خدمات صنایع تولید سمعی و بصری، و از سوی دیگر، یک طرف آزادی مانند عکاسی نویسنده، به زیبایی های خلاقانه هنرهای تجسمی نادیده گرفته می شود.

با توجه به پیشرفت های اخیر در فن آوری دیجیتال، ما قصد داریم به آموزش تصویربرداری بپردازیم، متخصصان تصویر سازی را آموزش دهیم که خود را از طریق ابزارهای مختلفی که عکاسی در دسترس می باشد، بیان می کند.

دانشجویان در کالج عکاسی و فرهنگ بصری می آموزند که تصویر عکاسی را با سیری های مختلف فرهنگی و سمعی و بصری تعامل کنند.

آزمایشگاه های عکاسی که IADE فراهم می کند، تمام تجربه آموزش را به شبیه سازی فعالیت حرفه ای انتقال می دهد.

تجربه بین المللیLicenciaturaDesign102علاوه بر مشارکت های بین المللی ای که IADE دارد، شبکه جهانی دانشگاه های بین المللی IADE 80 دانشگاه در 29 کشور ارائه می دهد که دانش آموزان می توانند از طریق تحرک بین المللی اقدام کنند.شرکت ها

در طول تحصیل، دانش آموز با همکاری سمینارها با رهبران و مربیان حرفه ای، کارگاه های آموزشی، پروژه ها با شرکت ها و امکان کارآموزی، ارتباط دائمی با دنیای حرفه ای خواهد داشت.

خروجی های حرفه ای

عکاسی تبلیغاتی، عکاسی تبلیغاتی، عکاسی مد، عکاسی داخلی و خارجی، عکاسی محصولات، عکاسی مستند، علمی / ویرایش، عکاسی گزارش - عکاسی و رویدادها، عکاسی پرتره و عکاسی، عکاسی عکاسی، تکنسین درمان تکنیک چاپ عکس دیجیتال، جهت عکس، نورپردازی و کمک تصویر، ویرایشگر عکس (مجلات، روزنامه ها، ناشران)، مدیریت و نگهداری فایل های عکاسی

نرخ اشتغال

89.8٪
منبع: http://infocursos.mec.pt/

برنامه مطالعه

سال اول

نیمه اول


نیمه سوم


نیمه دوم

طول عمرروز / 6 ترم

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • پرتغالی


آخرین به روز رسانی June 18, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
پرتغال - Lisbon, Lisbon
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
پرتغال - Lisbon, Lisbon
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات