توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کار درست

به عنوان یک حرفه ای از اداره، شما می توانید دانش خود را اعمال کنید و خود را در:

 • شرکت های هر نوبت، ملی و بین المللی
 • سازمان های غیر انتفاعی
 • موسسات دولتی
 • دنیای کارآفرینی هنگام ایجاد شرکت خود

برنامه تحصیلی

1 درجه

 • معرفی نژاد
 • سمینار مهارت های کلامی
 • سمینار بر توسعه استدلال منطقی و ریاضی

2 درجه

 • محاسبه: مایکروسافت آفیس و اینترنت
 • ارتباط موثر
 • بازاریابی
 • حسابداری و هزینه ها
 • پایه های ریاضی
 • فناوری اطلاعات برای کسب و کار

3 درجه

روانشناسی مثبتریاضیات مالیآمار و پیش بینی های تصمیم گیریاقتصادمدل های کسب و کار و زنجیره ارزشقانون کسب و کار

4 درجه

 • سبک رهبری و رهبری
 • مدیریت مالی
 • حسابداری اداری
 • تجارت بین المللی
 • رشته اختیاری من
 • برنامه ریزی اختیاری من

5 درجه

 • عملی انتخابی I
 • رشته اختیاری دوم

6th

 • مدل سازی برای تصمیم گیری
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • مدیریت استعداد انسان
 • مدیریت پروژه
 • رشته اختیاری III - IV

7 درجه

 • کارگاه ارائه موثر
 • تکنیک های مذاکره و مدیریت تعارض
 • ارزیابی پروژه ها و منابع مالی
 • رفتار سازمانی و اندازه گیری عملکرد
 • رشته اختیاری V

8 درجه

 • اخلاق حرفه ای و شهروندی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تشخیص سازمان و مشاوره اداری
 • رشته اختیاری VI - VII
 • برنامه ریزی اختیاری دوم

9 درجه

 • تمرین اختیاری II
 • رشته اختیاری VIII
برنامه آموزش در:
اسپانیایی

مشاهده 18 برنامه دیگر ارائه شده توسط Universidad Tecmilenio »

آخرین به روز رسانی June 18, 2018
این دوره Online, Campus based
Start Date
جولای 2019
Duration
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا

جولای 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date