توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مشخصات فارغ التحصیل

پس از فارغ التحصیلی از دوره تجارت بین المللی، شما قادر به:

 • با درک چارچوب قانونی، کارایی واردات و صادرات کالا را مدیریت کنید.
 • بازارهای بالقوه برای تجارت بین المللی را شناسایی و انتخاب کنید.
 • مرتب کردن فعالیت های تدارکاتی کلیدی برای عرضه و توزیع کالاها و خدمات با استفاده از فناوری اطلاعات.
 • فرایندهای مذاکره و تجاری سازی را به ارزش های جامعه فرهنگی کشورهای مختلف متصل کنید.
 • طراحی استراتژی های معاملاتی تجاری که به شرکت ها اجازه می دهد وارد بازارهای ملی و بین المللی شوند.
 • ایجاد لجستیک حمل و نقل و اداره تعرفه ها برای افزایش رقابت یک شرکت.
 • طراحی استراتژی های بازاریابی بین المللی با توجه به تفاوت های فرهنگی.

کار درست

به عنوان یک حرفه ای از تجارت بین المللی، می توانید دانش خود را اعمال کنید و خود را در موارد زیر توسعه دهید:

 • زمینه های بازاریابی و فروش، مذاکره، روابط و تدارکات بین المللی شرکت ها
 • شرکت های چند ملیتی
 • نهادهای دولتی که نیازمند دستورالعمل و مقررات تجارت بین المللی هستند
 • دفاتر تجاری که فعالیت های تدارکات، صادرات و واردات محصولات انجام می شود
 • دنیای کارآفرینی هنگام ایجاد شرکت خود

برنامه تحصیلی

1 درجه

 • ارتباط موثر (8 واحد)
 • اصول مدیریت (4 اعتبار)
 • پایه های ریاضی (12 واحد)
 • بازاریابی (8 واحد)
 • فن آوری اطلاعات برای کسب و کار (8 واحد)
 • مقدمه ای بر تجارت بین المللی (8 واحد)

2 درجه

 • روانشناسی مثبت (8 واحد)
 • پروژه های تجاری (4 اعتبار)
 • حسابداری و هزینه ها (8 واحد)
 • ریاضیات مالی (8 واحد)
 • اقتصاد (8 واحد)
 • زمینه های اجتماعی و فرهنگی تجارت بین المللی (4 اعتبار)
 • قانون گمرک (8 واحد)

3 درجه

سبک رهبری و رهبری (4 واحد)آمار و پیش بینی های تصمیم گیری (12 واحد)حسابداری اداری (8 واحد)مدل های کسب و کار و زنجیره ارزش (8 واحد)استراتژی بازاریابی بین المللی (8 واحد)اقتصاد بین المللی (8 واحد)

4 درجه

 • مدل سازی برای تصمیم گیری (8 واحد)
 • مدیریت مالی (8 واحد)
 • تدارکات بین المللی (8 واحد)
 • رشته ی اختیاری I - III (24 واحد)

5 درجه

 • کارگاه ارائه مؤثر (4 اعتبار)
 • کارگاه برنامه ریزی و تصمیم گیری (4 واحد)
 • ارزیابی پروژه ها و منابع مالی (8 واحد)
 • اداره عملیات تدارکات (8 واحد)
 • رشته اختیاری IV - VI (24 واحد)

6th

 • مبانی و مدیریت خرید (8 واحد)
 • تکنیک های مذاکره و مدیریت منازعات (8 واحد)
 • قراردادهای بین المللی (8 واحد)
 • رشته اختیاری VII - IX (24 اعتبار)

7 درجه

 • انتخابی عملی (32 واحد)
 • X - XI انضباطی اختیاری (16 واحد)

8 درجه

 • اخلاق حرفه ای و شهروندی (8 واحد)
 • امور مالی بین المللی (8 واحد)
 • اختیاری انضباطی XII - XIV (24 اعتبار)
 • انگلیسی حرفه ای انتخابی (8 واحد)
برنامه آموزش در:
اسپانیایی

مشاهده 18 برنامه دیگر ارائه شده توسط Universidad Tecmilenio »

آخرین به روز رسانی June 18, 2018
این دوره Campus based
Start Date
جولای 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
جولای 2019
آخرین مهلت تقاضا

جولای 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date