Keystone logo

684 مدیریت بازرگانی برنامه ها 2024

فیلترها

فیلترها

 • مدیریت بازرگانی
رشته های تحصیلی
  آرایشگری (0)
 • آموزش (5)
 • بهداشت و درمان (10)
 • حمل و نقل و لجستیک (22)
 • خودبهسازی (0)
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (9)
 • زبان های خارجی (0)ساخت و ساز (0)
 • علوم اجتماعی (9)
 • علوم زیستی (0)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مدیریت بازرگانی برنامه ها توضیح داده شد

BBA یا کارشناسی مدیریت بازرگانی یک عنوان آکادمیک است که به دانشجویانی تعلق می گیرد که با موفقیت درحدود چهار سال دروس برنامه تحصیلی تمام وقت مرتبط با رشته بازرگانی یا تجارت را گذرانده اند. برنامه های BBA از این جهت معروف هستند که فرصت های شغلی را افزایش می بخشند.