Keystone logo
ترینیداد و توباگو

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی برنامه ها که در ترینیداد و توباگو 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Valsayn South, ترینیداد و توباگو

    کالج Cipriani کار و مطالعات تعاونی ( CCLCS ) با هدف ارائه خدمات عالی و برجسته به ذینفعان داخلی و خارجی ما است. این دانشکده هنوز در حال توسعه است و امیدوار است که بتواند رهبری منطقه ای را در زمینه های تخصصی خود به عهده بگیرد.