Keystone logo
زیمبابوه

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی برنامه ها که در زیمبابوه 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Bulawayo, زیمبابوه

    دانشگاه ملی علم و فناوری ، ستاره در حال ظهور در بین دانشگاه های خصوصی عمان ، فعالیت خود را در سپتامبر 2018 آغاز کرده و اولین گروه دانشجویان را برای برنامه بنیاد با موفقیت القا کرده است. وزارت آموزش عالی ، تحقیقات و نوآوری با ترکیب سه دانشکده حرفه ای در عمان که به تعالی در آموزش و تحقیقات مشهور هستند ، اجازه تأسیس دانشگاه را صادر کرده است.