Keystone logo
پاکستان

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی برنامه ها که در پاکستان 2024

تعداد مؤسسات: 2
  • Lahore, پاکستان

  The Millennium Universal College یک دانشگاه برتر بین المللی در پاکستان است که به طور خاص یک موسسه آموزش عالی است که به ارائه آموزش های نوین کارشناسی ، کارشناسی ارشد و حرفه ای اختصاص دارد. TMUC با آوردن تعدادی از مدارک بین المللی به خانه خود می خواهد به عنوان نهاد پیشرو در آموزش بدون مرز شناخته شود و متعهد به ارائه فرصتهایی بیش از جریان محلی آموزش به جوانان پاکستان است.

  • Larnaca, قبرس
  • Islamabad, پاکستان
  • + 1 بیشتر

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...