Keystone logo
کویت

بهترین دانشگاه ها برای کارشناسی برنامه ها که در کویت 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Eqaila, کویت

    چشم انداز AUM این است که یک موسسه مشهور آموزش عالی برای ایجاد و انتشار دانش در منطقه و فراتر از آن باشد. ماموریت AUM فراهم آوردن یک محیط یادگیری تعاملی است که توسعه رهبرانی را که به فرهنگ ، ارزشهای اخلاقی جهانی و حرفه ای خود متعهد هستند تسهیل می کند.