Keystone logo
Amridge University

Amridge University

Amridge University

مقدمه

Amridge University این است که مردان و زنان را از طریق تعهد به تعالی علمی و نشاط معنوی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد ، برای یک عمر یادگیری ، رهبری و خدمت به مشاغل ، جامعه ، کلیسا و خانواده آماده کند.

Amridge University در سال 1967 تاسیس شد ، مدت ها پیش در آموزش آنلاین پیشرو بوده است. یادگیری از راه دور سیستم اصلی تحویل آموزش برای همه برنامه های ما است و با در نظر گرفتن این موضوع ، ما بر روی پشتیبانی شما از اولین مرحله تحقیق شما از طریق برنامه مدرک دانشگاهی متمرکز هستیم. هدف ما کمک به شما برای گرفتن مدرک خود از طریق انواع خدمات پشتیبانی دانشجویی و پشتیبانی دقیق علمی است.

مکان ها

  • Montgomery

    Taylor Road,1200, 36117, Montgomery

    سوالات