Keystone logo
Aviator College Of Aeronautical Science & Technology

Aviator College Of Aeronautical Science & Technology

Aviator College Of Aeronautical Science & Technology

مقدمه

مأموریت دانشکده علوم و فنون هوانوردی هواپیمایی ارائه فرصت های آموزشی است که بر مهارت ها ، دانش و تجربه تأکید می کند که به دانش آموز اجازه می دهد از طریق یک عمر تغییرات فن آوری و اجتماعی خود را تنظیم کند.

ما می دانیم که آموزش در ایجاد مهارت های مورد نیاز برای یک جامعه تولید کننده و در ارتقا احساس ارزش ، ارزش ها و استانداردهای عالی اخلاقی فرد بسیار حیاتی است. موسسه ما متعهد به ارائه آموزش با كیفیت متناسب با نیازهای دانشجویان خود و كمك به آنها در شفاف سازی و پیگیری اهداف حرفه ای و آموزشی خود در حمل و نقل هوایی است.

مکان ها

  • Fort Pierce

    Aviator Way,4220, 34946, Fort Pierce

    برنامه ها

    سوالات