Keystone logo
Beijing Institute of Graphic Communication (BIGC)

Beijing Institute of Graphic Communication (BIGC)

Beijing Institute of Graphic Communication (BIGC)

مقدمه

Beijing Institute of Graphic Communication (BIGC) یک دانشگاه جامع تحت صلاحیت مشترک اداره کل مطبوعات و انتشارات (GAPP) و دولت شهرداری پکن است. پیش از این اداره چاپ در م Instituteسسه فرهنگی تحت نظارت وزارت فرهنگ در سال 1958 بود. به دلیل تعدیل ملی م institutionsسسات و بخشهای آموزش عالی در سال 1961 ، م Instituteسسه فرهنگ تعطیل شد. منشأ BIGC به عنوان گروه چاپ در آکادمی مرکزی صنایع دستی و هنرهای زیبا (CAHFA) ادغام شد. در سال 1978 ، با تصویب شورای دولتی ، بخش چاپ از CAHFA منشعب شد و BIGC رسماً تأسیس شد.

با بیش از 50 سال پیشرفت ، BIGC به دانشگاه رسانه ای تبدیل شده است ، و نیروی انضباطی خود را از مهندسی ، علوم انسانی ، مدیریت و هنر می گیرد.

مکان ها

  • Beijing

    No.1 (band -2)Xinghua Street, Daxing District, 102600, Beijing

    سوالات