Keystone logo
Bennett College لیسانس علوم ، ریاضیات
Bennett College

لیسانس علوم ، ریاضیات

Greensboro, آمریکا

Request duration

زبان انگلیسی

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

در محوطه دانشگاه

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

ماموریت لیسانس علوم ریاضیات فراهم آوردن فضایی است که دانش آموزان بتوانند در آن یاد بگیرند و رشد کنند

کاربران شایسته ریاضیات و برنامه های ریاضی. مطالعه آنها در مورد ریاضیات دانش آموزان را با a

بنیادی برای یادگیری مادام العمر ، تفکر انتقادی ، و مشارکت ، حل مسئله فنی در حرفه ای است که

دانش آموز قادر خواهد بود به جامعه امروز کمک کند.

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه