Keystone logo
Bethany Lutheran College

Bethany Lutheran College

Bethany Lutheran College

مقدمه

Bethany Lutheran College یک کالج هنرهای لیبرال مسیحی است که متعلق به آن است و توسط سیندز انجیلی لوتران اداره و اداره می شود. پردیس پنجاه هکتاری مشرف به دره رودخانه مینه سوتا در مانکاتو ، مینه سوتا ، جامعه ای تقریباً پنجاه هزار نفری است.

Bethany Lutheran College آموزش عالی مسیحی را در یک فضای دانشگاهی پرچالش فراهم می کند که در آن مشاوره شخصی دانش آموزان را برای پیگیری دانش ، حقیقت و تشخیص برای زندگی پربار و تحقق پذیر راهنمایی می کند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Mankato

    Luther Drive,700, 56001, Mankato

    سوالات