Keystone logo
Bluefield College

Bluefield College

Bluefield College

مقدمه

Bluefield College یک جامعه یادگیرنده مسیح محور است که رهبران خادم را برای تحول در جهان توسعه می دهد.

مسیحیان عیسی مسیح را به عنوان رهبر بنده نمونه معرفی می کنند. مسیح گفت که او برای خدمت نیامده بلکه برای خدمت آمده است. یک رهبر بنده علاوه بر زندگی با ثمرات روح - عشق ، شادی ، صلح ، بردباری ، مهربانی ، خوبی ، وفاداری ، نرمش و خویشتنداری ، فروتن است و به گفتار و کردار خود اجازه می دهد صحبت کنند برای خودشان. سرانجام ، یک رهبر خدمتکار آرزو دارد که زندگی با اهمیت داشته باشد و تغییری در زندگی دیگران ایجاد کند.

رهبری خدمتگزار ابتدا خدمتگزار بودن است ، اجازه می دهد احساس طبیعی برای خدمت به دیگران در درجه اول قرار گیرد ، و سپس با انتخاب آگاهانه فرد را به آرزوی رهبری می رساند. این امر بدین صورت نمایان می شود که رهبر بنده اطمینان حاصل می کند که بالاترین نیازهای دیگران تأمین می شود.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Bluefield

    College Drive,3000, 24605, Bluefield

    سوالات