Keystone logo
Bryant & Stratton College

Bryant & Stratton College

Bryant & Stratton College

مقدمه

در کالج برایانت و استراتون ، ما معتقدیم که زندگی مجموعه ای از زندگی است و وظیفه ما این است که دانش آموزان را برای هر یک از آنها آماده کنیم. هر پیچ و تاب و هر چرخش. هر فرصتی و هر عقب نشینی. هر قدم از راه. دانشجویان ما از زمینه های مختلفی برخوردارند ، اما همه آنها در یک چیز مشترک اشتراک دارند: میل به تغییر آینده خود.

ما معتقدیم دانش آموزان ما برای موفقیت در رشته های انتخابی خود به بیش از مهارت های شغلی نیاز دارند. آنها همچنین به مهارتهای زندگی نیاز دارند - مواد غیر مشهود مهمی مانند تفکر انتقادی ، مهارتهای بین فردی ، حل مسئله ، کار گروهی و مدیریت زمان. به همین دلیل Career LifePrep را طراحی کرده ایم ، تجربه ای که هر دو را با هم ترکیب می کند.

مکان ها

  • Wauwatosa

    West Potter Road,10950, 53226, Wauwatosa

    سوالات