Keystone logo
Buena Vista University

Buena Vista University

Buena Vista University

مقدمه

Buena Vista University (BVU) جامعه ای متشکل از متبحران ، پرورش دهندگان و خالقانی است که به آموزش عالی تحول آفرین اعتقاد دارند. در BVU ، ما غریزه ذاتی ساختن را داریم. این ریشه در هویت ما به عنوان Beavers و در این باور است که ما می توانیم و باید جهان اطراف خود را بهتر کنیم. ما موسسه ای هستیم که روش های جدید یادگیری و خدمت را جعل می کنیم. ما متعهد به توانمند سازی دانش آموزان خود هستیم و می دانیم که کار آنها فقط در دریاچه طوفان باقی نمی ماند. Beavers هنگام ساخت آن را با خود حمل می کنند در سراسر منطقه و سراسر کره زمین.

مکان ها

  • Storm Lake

    West 4th Street,610, 50588, Storm Lake

    سوالات