Keystone logo
Cairn University School of Business

Cairn University School of Business

Cairn University School of Business

مقدمه

دانشکده تجارت کارن از طریق برنامه ای با محوریت مسیح و کتاب مقدس دانشجویان را برای برتری در تجارت و رهبری آماده می کند.

علاوه بر یادگیری مهارت های سخت و نرم محیط کسب و کار ، دانشجویان همچنین شخصیت مورد نیاز برای سرآمد شدن به عنوان یک رهبر مسیحی در محل کار و همچنین در خانه ها ، کلیساها و وزارتخانه های خود را پرورش می دهند. دانشجویان که توسط رهبران تجارت و مربیانی که به عنوان مربی خدمت می کنند ، آموزش می بینند ، به جامعه ای از متخصصین بازرگانی همفکر می پیوندند که متعهد به خدمت به مسیح هستند - هر کجا خدا آنها را دعوت کرده است.

مکان ها

  • Langhorne

    200 Manor Avenue, 19047, Langhorne

    برنامه ها

    سوالات