Keystone logo
California College San Diego

California College San Diego

California College San Diego

مقدمه

California College San Diego غیرانتفاعی و متمرکز بر شغل مورد تأیید کمیسیون اعتبارسنجی مدارس و کالج های شغلی (ACCSC) است. California College San Diego در سن دیگو که در اوایل دهه 70 تاسیس شد و اکنون دارای سه پردیس در سن دیگو ، سان مارکوس و شهر ملی است ، بیش از 40 سال به نیازهای آموزشی دانش آموزان در منطقه بیشتر سن دیگو خدمت کرده است.

مکان ها

  • San Diego

    Convoy Court,6602, 92111, San Diego

    سوالات