Keystone logo
Centro de Estudios Universitarios Columbia

Centro de Estudios Universitarios Columbia

Centro de Estudios Universitarios Columbia

مقدمه

ماموریت: با ارائه دانش و ابزارهای لازم برای رقابت پذیری وی در محل کار ، با داشتن متخصصانی که متعهد به آموزش افراد هستند ، یک سرویس آموزشی موثر و کارآمد به او ارائه دهید.

چشم انداز: نهادی است که اصول و ارزشهای اخلاقی و اخلاقی را پرورش می دهد ، دانش آموزان را با ابزار کافی برای آموزش خود و همچنین افراد حرفه ای آموزش دیده ، در جستجوی پیشرفت ها و نوآوری ها ، در آموزش رهبران کسب و کار آینده که در خط مقدم هستند ، پرورش می دهد. آنها به کشور و ملت ما احتیاج دارند.

مکان ها

  • Colombia

    Calle 62 No. 373, x 45 Colonia Centro, Mérida, Yucatán, , Colombia

    سوالات