Keystone logo
Chadron State College

Chadron State College

Chadron State College

مقدمه

Chadron State College تجربیاتی را ارائه می دهد که رهبران و شهروندان آگاه و درگیر را برای غنی سازی منطقه High Plains و فراتر از آن پرورش می دهد.

Chadron State College چادرون آرزو دارد تا به عنوان یک موسسه یادگیرمحور ادامه دهد. ما از طریق تمرکز بر پیشرفت و تعالی مستمر در تدریس ، بورس تحصیلی کاربردی و خدمات به دانشجویان متعهد هستیم.

کمیسیون آموزش عالی (HLC) یک شرکت مستقل است که در سال 1895 به عنوان یکی از شش اعتباردهنده نهادی منطقه ای در ایالات متحده تأسیس شد. HLC م institutionsسسات آموزشی پس از دوره متوسطه را در منطقه شمال مرکزی تأیید می کند.

مکان ها

  • Chadron

    Main Street,1000, 69337, Chadron

    سوالات