Keystone logo
City Vision University

City Vision University

City Vision University

مقدمه

City Vision ریشه و تاریخچه ای دارد که شامل ماموریت های نجات ، توسعه جامعه مسیحیان ، ارتش نجات ، وزارتخانه های انجیلی ، بهبود مسیحیان و سنت های کلیسای سیاه و اسپانیایی است. همه این سنت ها ارزش ها و DNA سازمانی اصلی ما را آگاه می کنند. همچنین ما از سابقه غنی نوآوری ناشی از مشارکت رهبری خود در تأسیس یک گروه تحقیقاتی MIT با یکی از پدران اینترنت ، مشارکت در رونق dot-com در دهه 90 و ایجاد نوآوری مخل در آموزش عالی امروز برخورداریم.

ماموریت ما استفاده از آموزش آنلاین برای تبدیل زندگی از طریق عیسی ، عدالت و فناوری است.

مکان ها

  • Kansas City

    East 11th Street,1100, 64106, Kansas City

    سوالات