Keystone logo
Ferris University - Japan

Ferris University - Japan

Ferris University - Japan

مقدمه

فریس با توجه به روح مسیحیت به منظور آموزش زنان تاسیس شد.

در مقاله اول در آیین نامه مدرسه آمده است که "این مدرسه یک م institutionسسه آموزشی و پژوهشی آکادمیک است ، فعالیت های آموزشی آن با روحیه مسیحیت انجام می شود ، تحصیلات بالایی را برای زنان فراهم می کند و تحقیقات علمی ویژه را با عشق به حقیقت و صلح ، و با هدف پرورش افرادی که می توانند به سعادت بشریت کمک کنند. "

مکان ها

 • Yokohama

  4-5-3 Ryokuen, 245-8650, Yokohama

  • Yokohama

   37 Yamate-cho, Naka-ku, 231-8651, Yokohama

   سوالات