Keystone logo
© Eva Dang
Furness College

Furness College

Furness College

مقدمه

Furness College یک کالج آموزش عمومی در Barrow-in-Furness ، کامبریا است. این پردیس در بیش از دو پردیس واقع شده است: پردیس Channelside با امکانات برجسته شغلی و پردیس فرم ششم در رتبه بندی ، که پیشنهاد سطح A ما در آنجا ارائه می شود.

آژانس تأمین بودجه آموزش و مهارت به طور مداوم دانشکده را ارزیابی کرده است که دارای سلامت مالی برجسته ای است ، از جمله آخرین سال تحصیلی کامل ، با هر گونه مازاد دوباره سرمایه گذاری شده در امکانات دانشجویان.

Furness College متعهد به فراهم آوردن محیطی برای آموزش و پرورش است که باعث موفقیت و در نهایت منجر به اشتغال شود. برای انجام این کار ، کالج دارای یک چشم انداز و استراتژی روشن است ، همراه با ارزشهای قوی که همه کارها را هدایت می کند.

مکان ها

  • Barrow-in-Furness

    Channelside, LA14 2PJ, Barrow-in-Furness

    سوالات