Keystone logo
German Sport University Cologne

German Sport University Cologne

German Sport University Cologne

مقدمه

German Sport University Cologne به دلیل طیف گسترده ای از رشته های موضوعی ، دارای موقعیت ویژه ای در بین دانشگاه ها در سطح ملی و بین المللی است. فعالیت های تحقیق ، تدریس ، آموزش بیشتر و مشاوره آن حول ورزش و ورزش به عنوان یک مرجع مشترک و جامع است.

در نتیجه این دانشگاه تلاش می کند تا تغییرات ساختاری در ورزش و علم ورزش را در نظر بگیرد و بر اهمیت روزافزون ورزش و ورزش در مورد بهداشت ، سیاست های اجتماعی و اقتصاد تأکید می کند. بر این اساس ، این دانشگاه طیف وظایف و زمینه های کاربردی علوم ورزشی و ورزشی را به امید ایجاد راه حل های جدید و نوآورانه بسیار گسترش داده است.

German Sport University Cologne به تضمین موقعیت خود به عنوان رهبر در علوم ورزشی و ورزشی ملی و بین المللی اختصاص داده شده است.

مکان ها

  • Cologne

    Am Sportpark Müngersdorf,6, 50933, Cologne

    سوالات