Keystone logo
Gordon College

Gordon College

Gordon College

مقدمه

Gordon College ترکیبی متمایز است: یک موسسه هنری لیبرال برجسته در سطح ملی که ریشه های خود را در ایمان مسیحی ، یک جامعه مسکونی قوی و یک مکان باشکوه حفظ کرده است - درست در شمال مرکز فکری بوستون و درست در نزدیکی ساحل کیپ آن . ایمان ما پایه و اساس همه آنچه هستیم - به صورت فردی ، جمعی و نهادی است. با روحیه حمایت و همکاری ، ما در مسیح آزاد می شویم که انتقادی فکر کنیم ، ایده های جدید را دنبال کنیم و حقیقت را دنبال کنیم.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Wenham

    Gordon College, 255 Grapevine Road,, 01984, Wenham

سوالات