Keystone logo
Great Lakes Christian College

Great Lakes Christian College

Great Lakes Christian College

مقدمه

کوچک بودن لزوماً به معنای ایمن یا مسیحی بودن کالج نیست. ایمن بودن به معنای کوچک یا مسیحی بودن آن نیست. مسیحی بودن به معنای کوچک یا بی خطر بودن آن نیست.

اما ما به این اطمینان داریم: کوچک ، ایمن و مسیحی بودن ، Great Lakes Christian College به مکانی خاص تبدیل می کند.

این یک دستورالعمل موفقیت است.

به دلیل منحصر به فرد بودن Great Lakes Christian College ، ما همچنان به دانشجویان خود خدمت می کنیم که همیشه در خدمت آنها بوده ایم.

ما باید کاری را درست انجام دهیم. ترم پاییز 2020 خود را با 171 دانشجو آغاز کردیم که هفت درصد بیشتر از سال گذشته است. حتی با این افزایش ، نسبت دانشجو به استاد به طور قابل ملاحظه ای 19: 1 پایین است.

مکان ها

  • Lansing

    West Willow Highway,6211, 48917, Lansing

    سوالات