Keystone logo
Hiram College

Hiram College

Hiram College

مقدمه

در هیرام ، تجربه آموزشی که ارائه می دهیم با برنامه هایی طراحی شده است که به شما کمک می کند اشتیاق خود را پیدا کنید ، مشابه سایر موارد نیست. از طریق مشق درسی ، تحقیق و فعالیت های تجربی ، شما یاد می گیرید که انتقادی و تحلیلی ، طراحی ، برقراری ارتباط ، نوآوری و قدردانی از دیدگاه های متنوع را در نظر بگیرید. هیرام برای کمک به شما در ایجاد مهارتهایی که برای ساختن آینده ای که همیشه تصور می کردید ، به شما کمک می کند.

هیرام ابزاری را برای موفقیت در دانشگاه و مدتها پس از فارغ التحصیلی به شما می دهد: در مشاغلی که آرزوی ساختن آنها را دارید و در زندگی شخصی که آرزو دارید زندگی کنید استفاده هوشمندانه از فناوری و برنامه درسی پیشرفته شما را به جایی که می خواهید بروید می رساند.

مکان ها

  • Hiram

    Hinsdale Street,6825, 44234, Hiram

    سوالات