Keystone logo
© Carrianna Field
IDesigner School

IDesigner School

IDesigner School

مقدمه

ژانویه 2012

در حساس ترین لحظه ، IDesigner متولد شد.

ما با یک شعار هدایت می شویم:

یک مدرسه آنلاین با کیفیت ، تخصصی در هنر و تکنیک های دیجیتال ایجاد کنید.

با تجربه در هر منطقه ، ما به دنبال همه آن ها بودیم.

زیرا در سالهای اخیر

چه کسی بازیافت را در نظر نگرفته است ، به خلأ پریده ، چیزهای دیگری بیاموزد ، افق ها را گسترش دهد؟

روز به روز ، ما با شانس عظیم برخورد با افرادی که توهم ، اشتیاق ، نگرش سرریز می کنند زندگی می کنیم.

رقم بزنید ، بیش از 900 دانش آموز در 5 سال ، به لطف آنها و آنها ، در رشد مداوم.

شعار ما دست نخورده باقی می ماند ، ما اوقات خوبی داریم ، لحظات یادگیری ، و همیشه ، همیشه ،

اولویت ما شما بوده اید ، هستید و خواهید بود ...

مکان ها

  • Barcelona

    Violant d´Hongria, 73-75, 08028, Barcelona

    برنامه ها

    سوالات