Keystone logo
International Business College Mitrovica IBCM

International Business College Mitrovica IBCM

International Business College Mitrovica IBCM

مقدمه

کالج اروپایی کوزوو یک موسسه دانشگاهی است که در سال 2013 در پریشتین ، کوزوو تأسیس شده است. تأسیس کالج اروپایی کوزوو نتیجه اتحادیه کارمندان محلی و بین المللی است که تنها هدف آن "ایجاد ارزش های جدید اروپایی برای آینده بهتر" است. کالج اروپایی کوزوو در تدریس ، یادگیری و تحقیق در یک حوزه همه جانبه از کمال استفاده خواهد کرد.

دانش آموز در مرکز ، تشویق خواهد شد که آماده گرفتن و تقویت نقش اصلی خود در تجارت ، حرفه ، صنعت ، خدمات عمومی و جامعه باشد. این م institutionسسه با هدف آماده سازی کارکنان برای ورود به زندگی تجاری و علمی ، به روشی متفاوت ، جمع آوری و کسب دانش و انتقال آنها را ارتقا داده و در توسعه آموزشی جامعه فعالیت خواهد کرد.

مکان ها

  • North Kosovska Mitrovica

    North Kosovska Mitrovica, آلبانی

    سوالات