Keystone logo
International College Of Bible And Mission

International College Of Bible And Mission

International College Of Bible And Mission

مقدمه

کالج بین المللی کتاب مقدس و مأموریت ها در ژانویه 2000 از طریق چشم انداز دکتر استوارت اسنوک (اولین مدیر ICBM) و دیگران آغاز به کار کرد. اصل دوم دکتر گورگون گریگوری بود. سوم ، دکتر فرانک شایی ، و چهارم ، روحانی Ndaba Mazabane. پنجمین و مدیر فعلی ما دکتر آرتور آلارد است ، که در ژانویه 2017 شروع به خدمت در این نقش کرد. این کالج برای تأمین نیاز به رهبران آموزش کلیساهای انجیلی آفریقای جنوبی وجود دارد. این مجوز از طریق شورای آموزش عالی معتبر شناخته می شود و به طور کامل در گروه آموزش عالی و آموزش ثبت شده است.

مکان ها

  • Roodepoort

    Mare Street,76, 1724, Roodepoort

    سوالات