Keystone logo
Islamic University Of Indonesia

Islamic University Of Indonesia

Islamic University Of Indonesia

مقدمه

UII به عنوان یکی از پیشگامان آموزش عالی در اندونزی ، ریشه در سنت آزادی علمی دارد که با آن از تنوع ایده ها بسیار استقبال می شود. با داشتن یک محیط یادگیری بسیار انگیزشی و پتانسیل نوآوری ، ما متعهد شده ایم که دانش آموزان خود را به عنوان رهبران ابتکاری جهانی آموزش دهیم.

ما همچنین به دنبال برنامه های مختلف همکاری در زمینه آموزش و یادگیری ، تحقیق ، خدمات اجتماعی و دعوت اسلامی هستیم. شبکه مشارکت جهانی UII فرصت گسترده ای را برای تحقق بخشیدن به بسیاری از ایده ها ، اقدامات و مشارکت های سودمند جامعه و محیطی فراهم کرده است.

مکان ها

  • Yogyakarta

    Yogyakarta, اندونزی

    سوالات