Keystone logo
IST College - Independent Studies of Science & Technology

IST College - Independent Studies of Science & Technology

IST College - Independent Studies of Science & Technology

مقدمه

ما متعهد به ارائه دانش ، مهارت و تجربه یادگیری لازم به دانشجویان خود هستیم که به آنها در دستیابی به بیشترین پتانسیل خود جهت سازگاری و سازگاری با جامعه متنوع و همیشه در حال تغییر بازار و کار کمک خواهد کرد. ما به ایجاد یک فضای یادگیری چالش برانگیز اختصاص داده ایم که پرورش ذهنیت کارآفرینی را در بین دانش آموزان ما ترغیب می کند ، بنابراین افق دید آنها را گسترش می دهد و چشم انداز شغلی آنها را افزایش می دهد.

در IST ، تمرکز بر روی دانشجویان است!

مکان ها

  • Athens

    Leoforos Andrea Siggrou,68, 117 42, Athens

    سوالات