Keystone logo
Jansen Newman Institute

Jansen Newman Institute

Jansen Newman Institute

مقدمه

Jansen Newman Institute در سال 2008 بخشی از دانشگاه تورنس استرالیا شد. دوره های ما دانش آموزان را قادر می سازد تا توانایی گوش دادن ، همدلی و پرورش افراد مراقب را داشته باشند. ما تجربه مشاوره عملی و غنی را ارائه می دهیم تا دانش آموزان بتوانند از طریق تغییر و کشف ، بر افراد نیازمند تأثیر مثبت بگذارند و آنها را با موفقیت هدایت کنند.

مکان ها

  • Pyrmont

    Pyrmont Street,235, 2009, Pyrmont

    سوالات