Keystone logo
Judson College

Judson College

Judson College

مقدمه

از سال 1838 ، Judson College متعهد شده است تا زنان جوان را برای زندگی هدفمند از طریق انتقال دانش ، تصفیه عقل ، پرورش ایمان ، ارتقا of خدمات و رشد شخصیت آماده کند. Judson College خصوصی و چهار ساله مسیحی با برنامه های مدرک در زمینه هنرهای لیبرال و علوم است ، با فراهم آوردن فرصت هایی برای درگیر کردن ذهن ، تمرین ایمان و هدف خود ، به هر دانش آموز کمک می کند تا به تمام توانایی های خود برسد.

پس از 181 سال ، Judson College همچنان به وظیفه اصلی خود که آموزش زنان جوان در آماده سازی برای یک زندگی خدمتی است ، وفادار مانده است. ما جامعه ای هستیم که تلاش می کنیم نور و حقیقت خدا را در جهان بشناسیم و مجسم کنیم ، در سنت های مشترک گذشته خود ، در حال حاضر کار می کنیم و به آینده امیدوار هستیم.

مکان ها

  • Marion

    Bibb Street,302, 36756, Marion

    سوالات