Keystone logo
Kasetsart University

Kasetsart University

Kasetsart University

مقدمه

Kasetsart University خود را وقف وظیفه جمع آوری و توسعه دانش فکری می کند. برای رشد خرد علمی از جمله تعالی اخلاقی و اخلاقی رونق می یابد. علاوه بر این ، این وظیفه دارد که نقش مهمی در زنده نگه داشتن میراث تایلندی ما داشته باشد و اطمینان حاصل کند که رشد آن برای غنی سازی تمدن مفهوم ادامه دارد.

یک دانشگاه کلاس جهانی متعهد به آموزش ، تحقیق و نوآوری است که منجر به توسعه پایدار جامعه بر اساس دانش زمین می شود.

مکان ها

  • Chatuchak

    Thanon Ngam Wong Wan,50, 10900, Chatuchak

    سوالات