Keystone logo
Landmark College

Landmark College

Landmark College

مقدمه

Landmark College این است که روش یادگیری دانش آموزان ، معلمان را آموزش دهد و عموم مردم راجع به آموزش فکر کنند. ما روشهای بسیار در دسترس را برای یادگیری فراهم می کنیم که به افرادی که متفاوت یاد می گیرند بیش از خواسته های خود و رسیدن به بزرگترین پتانسیل خود را قادر می سازند از طریق م Instituteسسه تحقیق و آموزش Landmark College ، کالج قصد دارد ماموریت خود را در سراسر کشور و در سراسر جهان گسترش دهد.

مکان ها

  • Putney

    River Road South,19, 05346, Putney

    سوالات