Keystone logo
Lycoming College

Lycoming College

Lycoming College

مقدمه

Lycoming College از وضعیت کنونی خود به عنوان یک کالج ملی علوم و هنرهای لیبرال برخوردار است ، بیشتر به این دلیل که رهبران آن همچنان بر سنت ایجاد شده توسط بنیانگذاران خود ثابت قدم مانده اند ، زیرا معتقدند بهترین آمادگی فرد برای یک زندگی سعادتمند و موفق ، زمان صرف مطالعه لیبرال است. هنرها و علوم

Lycoming College به این اصل متعهد است که آموزش هنرهای آزاد بنیادی عالی برای یک زندگی آگاهانه و مولد فراهم می کند. در نتیجه ، مدرک لیسانس (لیسانس هنر یا لیسانس علوم) به دانش آموز اعطا می شود که یک برنامه آموزشی را شامل دو اصل آموزش هنرهای لیبرال معروف به توزیع و تمرکز کرده است.

هدف از اصل توزیع اطمینان از دستیابی دانش آموز به وسعت فکری از طریق مطالعه هنرها ، علوم انسانی ، ریاضیات ، علوم طبیعی و اجتماعی و زبانهای مدرن یا باستانی و ادبیات آنها است. هدف از اصل تمرکز فراهم آوردن عمق یادگیری از طریق اتمام یک برنامه تحصیل در هر رشته یا حوزه موضوعی است که به عنوان اصلی شناخته می شود. تأثیر هر دو اصل انتقال دانش ، ایجاد انگیزه در تحقیق و تشویق تفکر خلاق است.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Williamsport

    College Place,One, 17701, Williamsport

    سوالات