Keystone logo
McKendree University

McKendree University

McKendree University

مقدمه

ماموریت کالج هنر و علوم در McKendree University ارائه یک تجربه آموزشی بین رشته ای است که باعث ارتقا creativity خلاقیت ، بیان هنری ، تحقیق و تفکر انتقادی می شود. ما نوآوری های آموزشی و بورس تحصیلی مشترک را در بین اعضای مختلف دانشکده و دانشجویان علوم ، علوم انسانی ، ریاضیات و علوم کامپیوتر ، طبیعی و اجتماعی و پرورش یادگیری مادام العمر تشویق می کنیم

دانشکده یک برنامه درسی چالش برانگیز را برای آماده سازی دانشجویان ما برای ورود به یک محیط جهانی پویا به عنوان شهروندان مسئول ، متخصصان تولیدی و رهبران ارائه می دهد.

مکان ها

  • Lebanon

    College Road,701, 62254, Lebanon

    سوالات