Keystone logo
© © Menlo College
Menlo College

Menlo College

Menlo College

مقدمه

Menlo College یک Menlo College خصوصی در مقطع کارشناسی است که بر هنرهای عملی تجارت در اقتصاد کارآفرینی متمرکز است. کالج Menlo College یک کالج مسکونی در قلب سیلیکون ولی ، درست در خارج از سانفرانسیسکو ، Menlo College در زمینه تجارت و روانشناسی ارائه می دهد.

دانشجویان ما از سراسر جهان برای یادگیری هنرهای عملی تجارت از جمله رهبری ، تفکر انتقادی ، خلاقیت ، تیم سازی ، ارتباطات و علم رفتار می آیند. ما از جامعه کارآفرینان قوی اطراف خود بهره مند می شویم و به کارآموزی نیاز داریم که ممکن است در یکی از بسیاری از شرکت ها و دستگاه های جوجه کشی که با آنها مشارکت داریم انجام شود. ما به جامعه دانشجویی صمیمی و درگیر خود که توسط برنامه ورزشی روحیه و رقابتی ما تقویت می شود ، بسیار افتخار می کنیم.

مکان ها

  • Atherton

    El Camino Real,1000, 94027, Atherton

    سوالات