Keystone logo
Metropolitan College of New York

Metropolitan College of New York

Metropolitan College of New York

مقدمه

معتبر توسط ACBSP ، دانشکده تجارت MCNY برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد یک ساله را در محوطه دانشگاه ما در مرکز مالی منهتن و برونکس ارائه می دهد. برنامه های تجاری برای افراد حرفه ای کار با جدول زمانی سریع ، گزینه های مناسب برنامه ریزی ، کلاس های آنلاین و تعداد زیادی فرصت شبکه برای کمک به پیش بردن حرفه خود به سطح بعدی طراحی شده اند. این مزیت MCNY است.

فارغ التحصیلان دانشکده بازرگانی ما کارهای بزرگی انجام می دهند: آنها نه تنها شرکت های بزرگ را هدایت می کنند بلکه کارآفرینان موفقی نیز هستند. آنها از نظر اجتماعی مسئول هستند ، اعضای جامعه جهانی ما هستند که در حالی که جلو می افتند ، بازپرداخت می کنند.

مکان ها

  • New York

    West 60th Street,60, 10006, New York

    برنامه ها

    سوالات