Keystone logo
Middlesex University Mauritius

Middlesex University Mauritius

Middlesex University Mauritius

مقدمه

موسسه تأسیس ما ، کالج سنت کاترین ، یکی از اولین م institسسات تربیت معلم در انگلیس ، درهای خود را باز می کند. اینجاست که اشتیاق ما به تدریس عالی و الهام بخش آغاز شد و امروز نیز ما سالانه بیش از 400 معلم را آموزش می دهیم.

یکی از برجسته ترین موسسات بنیانگذاری ما ، کالج هنر هورنسی ، به مرکزی برای هنر مترقی تبدیل می شود. اینجا همان جایی است که برنامه درسی هنر و دموکراسی دانشجویی پیشگام شد و منجر به تحصن دانشجویی معروف در سال 1968 شد. کالج هنر هورنسی توسط چارلز سوینستد ، یک هنرمند و معلم تاسیس شد ، که پس از اصلاحات مهم در آموزش هنر در دهه 1960 هورنسی ، یکی از تنها دو مدرسه هنری است که در طول جنگ جهانی دوم باز مانده است.

مکان ها

  • Flic en Flac

    Coastal Road, , Flic en Flac

    سوالات