Keystone logo
Modern University For Business And Science

Modern University For Business And Science

Modern University For Business And Science

مقدمه

چشم انداز راهنمای دانشگاه این است که در کیفیت آموزشی ، یکپارچگی آکادمیک و تحقیقات علمی گام بردارد. MUBS متعهد به ایجاد رهبران وظیفه شناس جهان است که از نظر اخلاقی ، شغلی و تعالی آموزشی مثال زدنی هستند.

ماموریت ما این است که یک فضای دانشگاهی غنی و نوآورانه فراهم کنیم که دانشجویان با زمینه های مختلف را با فرصت های برابر برای یادگیری ، کاوش و دستیابی به دانش و مهارت های لازم برای تحقق اهداف شغلی خود و توانمند سازی آنها برای کمک مثبت و موثر به جامعه ، کشور خود ، فراهم کند. ، و جهان

مکان ها

  • Damour

    Damour, لبنان

    سوالات