Keystone logo
MT&M College

MT&M College

MT&M College

مقدمه

کالج MT&M در سال 1993 با یک توافق نامه بین دولتی بین پادشاهی دانمارک و جمهوری بلغارستان تاسیس شد. مدرکی که در سال 2001 توسط شورای ملی صادر شد ، کالج را به عنوان یک م educationسسه آموزش عالی مستقل که متخصصانی را برای "درجه لیسانس حرفه ای" آماده می کند ، به کالج اعطا کرد. ما از سال 1993 به دانشجویان گرایش "بازاریابی" و از سال 2013 در "کارآفرینی" آموزش کیفیت محور تمرین ارائه می دهیم.

فیلسوف ، نویسنده و دولتمرد رومی ، LUCIUS ANNAEUS SENECA (4BC - 65 میلادی) گفت: "Non scholae، sed vitae discimus"

این تفکر که دو هزار سال پیش بیان شد ، بیانگر چشم انداز کالج MT&M است. هدف ما ایجاد متخصصانی است که بتوانند مهارت ها و شایستگی های کسب شده در دانشکده را در محیط های عملی به کار گیرند.

مکان ها

  • Sofia

    Sofia, بلغارستان

    سوالات