Keystone logo
NAFA Nanyang Academy Of Fine Arts

NAFA Nanyang Academy Of Fine Arts

NAFA Nanyang Academy Of Fine Arts

مقدمه

تیم اختصاصی متخصص و متخصص ما یادگیری شما را الهام می دهند و به شما کمک می کنند تا در زمینه انتخاب خود به یک رهبر مطمئن تبدیل شوید.

شما یک برنامه درسی مبتنی بر تمرین را تجربه خواهید کرد که شامل یک تمرین معاصر است که از میراث فرهنگی ما برای پرورش نگرشهای خلاقانه و تفکر انتقادی شما استفاده می کند.

ما از طریق پیوست های صنعتی و کارآموزی ، پروژه های صنعت و جامعه و شیوه های آموزش از طریق یک شبکه ثابت از شرکای محترم صنعت خلاق ، فرصت های یادگیری معتبر را ارائه می دهیم.

برنامه های ما در خارج از کشور شما را قادر می سازد تا بینشی مهم و مواجهه جهانی با ایده ها و نوآوری های فعلی را بدست آورید.

همکاری های قوی ما با دانشگاه های بین المللی باعث تقویت بیشتر فعالیت های علمی و خلاقانه شما در زمینه هنر می شود.

مکان ها

  • Singapore

    Singapore, سنگاپور

    سوالات