Keystone logo
Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

Nazarene Bible College

مقدمه

Nazarene Bible College هدف مشخصی دارد ، وابستگی زیادی به کلیسا دارد و آموزش با کیفیت ارائه می دهد. Nazarene Bible College با هدف آماده سازی بزرگسالان برای بشارت دادن ، مرید کردن و خدمت به دنیا ، برای تسبیح با عیسی مسیح به عنوان خداوند وجود دارد. از سال 1967 ، Nazarene Bible College ماموریت خود را در زمینه آماده سازی زنان و مردان برای خدمت انجام داده است.

Nazarene Bible College یکی از ده موسسه آموزش عالی ناصری در ایالات متحده است. این یکی از دو م institutionsسسه ای است که توسط فرقه با وظیفه نسبتاً انحصاری آماده سازی وزرا بر عهده دارد.

مکان ها

  • Colorado Springs

    Kelly Johnson Boulevard,1465, 80920, Colorado Springs

    سوالات