Keystone logo
Nippon Bunri University

Nippon Bunri University

Nippon Bunri University

مقدمه

چهار سالی که در Nippon Bunri University (NBU) می Nippon Bunri University ، زمینه ای برای زندگی آینده شما فراهم می کند ، با تقویت بینش و سطح قضاوت ، شما را قادر می سازد تا در زندگی بعدی خود با قدرت پیش بروید. علاوه بر این ، NBU قصد دارد دانش آموزان را به استفاده از توانایی های خود برای کمک به جامعه و مردم آن پرورش دهد.

NBU در زمان تأسیس خود در 1967 ، هدف را برای ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان اصل بنیانگذاری خود تعیین کرد و این همچنان ستون اصلی فلسفه دانشگاه است. این در مفهوم آموزش "نینجن ریوکو" گنجانده شده است ، که هدف آن نه تنها ارتقا توانایی های فردی هر دانش آموز بلکه ایجاد محیطی است که در آن دانش آموزان قدرت غنی سازی و شکل دادن به جامعه خود را ایجاد کنند.

مکان ها

  • Oita

    1727 Ichigi, 870-0397, Oita

    سوالات