Keystone logo
North Carolina State University College of Education

North Carolina State University College of Education

North Carolina State University College of Education

مقدمه

دانشکده آموزش صدای نوآوری برای یادگیری در طول عمر است. ما متخصصانی را آماده می کنیم که آموزش می دهند و رهبری می کنند. تحقیق و عمل ما بیانگر صداقت ، تعهد به عدالت اجتماعی و ارزش تنوع در یک جامعه جهانی است.

دانشکده آموزش در کارولینای شمالی در افزایش فرصت های موفقیت در آموزش و کاهش شکاف پیشرفت پیشرفت خواهد کرد. ما از طریق برنامه های آکادمیک ، تحقیقاتی و اطلاع رسانی ، تلاش می کنیم تا همه دانش آموزان - از کودکی تا بزرگسالی - برای موفقیت مادام العمر قرار بگیرند.

مکان ها

  • Raleigh

    Stinson Drive,2310, 27607, Raleigh

    سوالات